ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ,   ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

LA   ||    EN

 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາຂອງຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ

ບັນດາກິດຈະກໍາ ພາຍໃນ ແລະ ນອກຫຼັກສູກ, ກິດຈະກໍາ ສາມອົງການຈັດຕັ້ງ

 

 

 

 

ກອງປະຂຸມ ກວດກາ ປະກັນຄຸນນະພາບ ການສຶກສາ ພາຍໃນ ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ ວັນທີ 19/10/2022

 

 

ພາກວິຊາ ໂພຊະນາການ ນຳພາ ນັກສຶກສາ ຝຶກອົບຮົມ ເລື່ອງວັດແທກຮ່າງກາຍ

 

 

ອາຈານນຳພາ ນັກສຶກສາ ລຸ້ນ14 ສາຍບໍລິຫານລົງຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ 4 ໂຮງໝໍເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາຍບ ປ້ອງກັນ ພະຍາດ ບໍ່ຕິດຕໍ່

 

 

 

Regional multistakeholder policy workshop- The impact of air pollution on the world of work

for women and youth in East and South East Asia, Bangkok, Thailand 26-27 October 2022

 

 

 

 

Copyright (c) 2019 - ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ບ້ານເກົ້າຍອດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ. ລາວ

ໂທ: +856 21 240 854 ອີເມວ: contact@fph-uhs.edu.la